Johanna Sjödin

Publiceras av

Johanna Sjödin

Beskrivning: Liberal, feminist och sexbejakande.

Ort: Stockholm

Nypublicerade inlägg från denna blogg

Den enes golv den andres tak

PUBLICERAT: 2015-01-24, kl: 13:14
"Allt fler kvinnodominerade arbetstagarorganisationer ifrågasätter det så kallade ”lönemärket”. Märket innebär att löneökningarna – räknade i procent och inte i kronor -inom industrin ska vara en norm för arbetsmarknaden i övrigt. (Mer om detta i ..."

Alla vinner på en ökad respekt för kroppslig integritet

PUBLICERAT: 2015-01-19, kl: 15:04
"Salem Yohannes, som skrivit uppsatsen Don’t touch my hair, skriver i senaste numret av den feministiska kulturtidskriften Bang om personer som tar sig friheten att ta på svartas hår. ”I Sverige förklaras fenomenet ’hair touching’ med nyfikenhet och ..."

Demonstration mot kvinnoregistret

PUBLICERAT: 2015-01-14, kl: 17:01
"Justitiekanslern har en inlett en förundersökning om misstänkt brott mot efterforskningsförbudet med anledning av det så kallade kvinnoregistret. Registret innehåller namn på fler än 2000 kvinnor som anmält att de blivit hotade eller misshandlade av ..."