Frigyes Medier

Publiceras av

Paul Frigyes

Beskrivning: reporter Journalisten

Ort: Stockholm

 

[Välj som favorit!]

Frigyes Medier

Kommentarer på aktuella mediefrågor

Om medieliv och journalistik, yttrandefrihet och språk - sett från tidningen Journalistens redaktion.
URL: http://www.journalisten.se/kronika/?c=frigyes
Atom/RSS: Atom/RSS
Bloggen startade: januari, 2009
Ort: Stockholm
Proffs/privat: Proffs
Kategori(er):
OBS: Mycket länkad blog:
Denna blogg är med på topplistan över de mest länkade bloggarna på Bloggportalen.
Placering, alla:8
Placering, Journalister och media:2

[Anmäl presentationen som olämplig]

Nypublicerade inlägg från denna blogg

"Personalpooler är inte bemanningsföretag"

PUBLICERAT: 2015-03-26, kl: 15:44
""Inom en del branscher väljer företagen att skapa egna pooler med personal. Dessa koncerninterna personalpooler har ingenting att göra med bemanningsföretag", skriver Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström i en artikel på Journalistens ..."

Stampens försäljning av Promedia godkänd

PUBLICERAT: 2015-03-26, kl: 15:33
"Konkurrensverket har godkänt Stampens försäljning av Promedia till Mittmedia och ..."

Personalpooler är inte bemanningsföretag

PUBLICERAT: 2015-03-26, kl: 15:27
"I Journalistens ledare den 12 februari 2015 skriver Helena Giertta om olika företeelser och begrepp på ..."