Frigyes Medier

Publiceras av

Paul Frigyes

Beskrivning: reporter Journalisten

Ort: Stockholm

 

[Välj som favorit!]

Frigyes Medier

Kommentarer på aktuella mediefrågor

Om medieliv och journalistik, yttrandefrihet och språk - sett från tidningen Journalistens redaktion.
URL: http://www.journalisten.se/kronika/?c=frigyes
Atom/RSS: Atom/RSS
Bloggen startade: januari, 2009
Ort: Stockholm
Proffs/privat: Proffs
Kategori(er):
OBS: Mycket länkad blog:
Denna blogg är med på topplistan över de mest länkade bloggarna på Bloggportalen.
Placering, alla:27
Placering, Journalister och media:3

[Anmäl presentationen som olämplig]

Nypublicerade inlägg från denna blogg

"Vad som helst kan hända"

PUBLICERAT: 2015-05-22, kl: 16:23
"Presidentvalet i USA nästa höst blir det sjätte korreveteranen Rolf Porseryd bevakar för TV4s räkning, på plats i ..."

IDGs organisation till central förhandling

PUBLICERAT: 2015-05-22, kl: 14:29
"De lokala förhandlingarna om IDGs nya organisationsplan slutade i oenighet ..."

Politisk strid om förhandscensur i Storbritannien

PUBLICERAT: 2015-05-22, kl: 14:15
"Ett förslag om att ge brittiska (granskningsnämnden) Ofcom befogenhet att förhandscensura program vållar strid inom regeringspartiet ..."