The Campaign Dossier

Publiceras av

Ingemar Hansson

Beskrivning: The Campaig Dossier är en blogg med inriktning på politisk kommunikation, media och samhällsinformation.

Nypublicerade inlägg från denna blogg

Information: När propaganda var kul!

PUBLICERAT: 2014-04-23, kl: 01:26
"AFFISCHER | Storbritannien efter andra världskriget brukar allmänt kallas för ”the nanny state”. Begreppet – i betydelsen The Nanny Knows Best – myntades 1965 av Iain Macleod som var redaktör på tidskriften The Spectator . Detta var en period när ..."

Politisk kommunikation: ”Skattefria Andersson”!

PUBLICERAT: 2014-04-21, kl: 01:06
"Partier upprepar sina budskap över tid. Alliansfritt Sverige har t.ex. uppmärksammat att skattesänkningar har varit ett ständigt valtema för Högern och Moderaterna . Men detsamma kan naturligtvis sägas om Socialdemokraterna. Regissören Roy Anderssons ..."

Kampanj: Tage Erlanders ”dirty tricks”!

PUBLICERAT: 2014-04-17, kl: 00:40
"STRATEGI | Ett ofta förekommande missförstånd är att negativa kampanjer är det samma som smutsiga kampanjer. Att försöka övertala väljarna om att motståndarens politik kan få negativa konsekvenser är inget fel. Alla partier försöker framhäva sina egna ..."