Livsmedelsbloggen

Publiceras av

Peter Wannding

Beskrivning: Jag är kommunikationsansvarig på Livsmedelsföretagen.

E-post: peter.wannding@li.se

[Välj som favorit!]

Livsmedelsbloggen

Inte vilken matblogg som helst

Livsmedelsbloggen lyfter fram livsmedelsproducenternas kunskap, perspektiv och ståndpunkter i den allt intensivare matdebatten. Med bloggen vill vi stärka den viktiga dialogen kring matkvalitet, ingredienser, kost och hälsa m m.
URL: http://livsmedelsbloggen.se
Atom/RSS: Atom/RSS
Bloggen startade: juni, 2010
Proffs/privat: Proffs
Kategori(er):

[Anmäl presentationen som olämplig]

Nypublicerade inlägg från denna blogg

Fler platser till yrkeshögskola och yrkesvux är bra!

PUBLICERAT: 2014-04-23, kl: 16:42
"- Vi hoppas att det kan det sätta fart även på Alliansen, säger Karin Thapper ansvarig för kompetensfrågorna på Livsmedelsföretagen. Det faktum att många unga idag inte har ett jobb att gå till samtidigt som företagen inte hittar den kompetens de söker ..."

Hållbara matinnovationer prisas

PUBLICERAT: 2014-04-17, kl: 09:59
"Local EAT Award är en del av initiativet EAT Stockholm Food Forum, som samlar globala ledare inom akademi, politik och näringsliv för att diskutera vägar till en mer hälsosam och hållbar matindustri. Local EAT Award arrangeras i Sverige i samarbete med ..."

Livsmedelsföretagen söker arbetsmiljörådgivare/expert

PUBLICERAT: 2014-04-17, kl: 09:14
"Livsmedelsföretagen är arbetsgivar- och branschorganisationen för Sveriges livsmedelstillverkare. Branschen sysselsätter cirka 55 000 personer, har en omsättning på 170 miljarder kronor och är därmed Sveriges fjärde största industrigren."