De mest länkade bloggarna

Storstad

Om politik, stora städer och ett hjärta till vänster

Beskrivning: Om politik, stora städer och ett hjärta till vänster. Av Marika Lindgren Åsbrink
Publiceras av: Marika Lindgren Åsbrink. Sosse och storstadsbo.
Kategori(er):

Fullständig presentation

65 bloggar länkade till "Storstad" för mer än en vecka sedan:

Lobbying: Korruption eller vad?

PUBLICERAT: 2014-09-07, kl: 11:00
"Lobbying är nog bra för den som kan betala för sig. Kanske mindre bra för dem som drabbas av konsekvenserna och inte har råd att betala. Att lobbying lönar sig visar Alliansregeringens fabulösa bidrag/subventioner till meningslöst företagande och ..."

Ekonomisk politik för att bygga ett samhälle

PUBLICERAT: 2014-08-30, kl: 10:44
"Jag har vid ett flertal tillfällen anknutit till en tankeväckande text av Peter Gerlach om socialdemokratisk näringspolitik. Ekonomer som Paul Krugman och James Heckman bidrar med viktiga pusselbitar till en ny reformistisk strategi. Inför valet 2010 ..."

Socialdemokrati som samhällsmodell

PUBLICERAT: 2014-08-29, kl: 06:46
"I min åttonde ledare för ETC Göteborg tar jag inför valet upp frågan vad som är socialdemokrati. För mig handlar det i grund och botten om en samhällsmodell byggd på generell välfärd och ett bejakande av strukturomvandling. Jag vill idag lyfta frågan om ..."

Vändpunkt 1980

PUBLICERAT: 2014-07-15, kl: 15:25
"Boknytt Thomas Pikettys Kapitalet Jesper Roine Volante Vändpunkt 1980 Ständigt detta ”kring 1980” då allt förändras, vilket återkommer i kritiska ekonomisk-politiska skrifter och forskning. Som i denna; ”Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta ..."

Det går inte att siffertrixa bort arbetslösheten...

PUBLICERAT: 2014-03-22, kl: 16:05
"Det tål sannerligen att upprepas, att det läge som råder på arbetsmarknaden är allvarligt för när drygt 400 000 personer (8 %) står utan ett arbete med kollektivavtalsenlig lön och villkor för det med sig konsekvenser både för de arbetslösa och för ..."

I #Reinfeldtssverige står allt fler utan...

PUBLICERAT: 2014-03-18, kl: 08:53
"(allt fler arbetslösa hänvisas till "anhörigkassan" i #Reinfeldtssverige - illustr: Max Gustafson) Det har under senare år blivit allt tydligare betonat i den förda politiken, att den som är arbetslös , sjukskriven ska "motiveras" att ta sitt ansvar och ..."

Sverige – landet med högst ungdomsarbetslöshet

PUBLICERAT: 2014-03-15, kl: 11:16
"Igår presenterade Stefan Löfven ( S ) och Karl-Petter Thorwaldsson ( LO ) på debattplats en ny forskningsrapport . Rapporten skildrar den svenska välfärdsstatens och arbetsmarknadens utveckling sedan 1990. Det framhålls att rapporten är oberoende och ..."

Talande oklart svammel av Kristersson...

PUBLICERAT: 2014-03-06, kl: 17:31
"("detta fungerar ju i grunden väl" Kristersson om rådande ordning i sjukförsäkringen - illustr: Max Gustafson) Det är tydligt att den förda politiken är så pass viktig att slå vakt om, att det spelar ingen roll vad som sakligt anförs emot densamma som t ..."

Regeringens reform fungerar inte

PUBLICERAT: 2014-03-06, kl: 15:15
"Den 1 september 2013 sjösattes en av den borgerliga regeringens reformer. Alla arbetslösa skulle varje månad lämna in en aktivitetsrapport. I den skulle den arbetslöse meddela vilka åtgärder man vidtagit för att hitta en anställning. Vidare infördes ett ..."

Regeringens reform fungerar inte

PUBLICERAT: 2014-03-06, kl: 15:15
"Den 1 september 2013 sjösattes en av den borgerliga regeringens reformer. Alla arbetslösa skulle varje månad lämna in en aktivitetsrapport. I den skulle den arbetslöse meddela vilka åtgärder man vidtagit för att hitta en anställning. Vidare infördes ett ..."

De mest länkade bloggarna

1 (4) 14 bloggar länkar till 11 inlägg
Bloggar om litteratur.
2 (2) - 10 bloggar länkar till 3 inlägg
3 (5) 9 bloggar länkar till 5 inlägg
4 (3) 7 bloggar länkar till 6 inlägg
5 Ny 6 bloggar länkar till 4 inlägg
6 Ny 5 bloggar länkar till 2 inlägg
7 (47) 5 bloggar länkar till 1 inlägg
8 (11) 5 bloggar länkar till 1 inlägg
9 Ny 4 bloggar länkar till 6 inlägg
10 Ny 4 bloggar länkar till 4 inlägg
11 (35) 4 bloggar länkar till 4 inlägg
12 (6) 4 bloggar länkar till 2 inlägg
13 Ny 3 bloggar länkar till 8 inlägg
14 (16) 3 bloggar länkar till 3 inlägg
15 Ny 3 bloggar länkar till 3 inlägg
16 (7) 3 bloggar länkar till 1 inlägg
17 (12) 3 bloggar länkar till 1 inlägg
18 (26) 2 bloggar länkar till 16 inlägg
19 Ny 2 bloggar länkar till 15 inlägg
20 (22) 2 bloggar länkar till 7 inlägg
21 Ny 2 bloggar länkar till 7 inlägg
22 (43) 2 bloggar länkar till 7 inlägg
23 (39) 2 bloggar länkar till 6 inlägg
24 Ny 2 bloggar länkar till 5 inlägg
25 (49) 2 bloggar länkar till 4 inlägg
26 (38) 2 bloggar länkar till 4 inlägg
27 (50) 2 bloggar länkar till 3 inlägg
28 (37) 2 bloggar länkar till 3 inlägg
29 (10) 2 bloggar länkar till 3 inlägg
30 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
31 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
32 (8) 2 bloggar länkar till 2 inlägg
33 (13) 2 bloggar länkar till 2 inlägg
34 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
35 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
36 (9) 2 bloggar länkar till 2 inlägg
37 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
38 (32) 2 bloggar länkar till 2 inlägg
39 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
40 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
41 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
42 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
43 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
44 Ny 2 bloggar länkar till 2 inlägg
45 (14) 2 bloggar länkar till 2 inlägg
46 Ny 2 bloggar länkar till 1 inlägg
47 Ny 2 bloggar länkar till 1 inlägg
48 Ny 2 bloggar länkar till 1 inlägg
49 (31) 2 bloggar länkar till 1 inlägg
50 Ny 2 bloggar länkar till 1 inlägg

(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste veckan.)