De mest diskuterade blogginläggen just nu

Översmart av LO

PUBLICERAT: 2012-04-04, kl: 11:59
"Att tala om sysselsättningsgrad är en etablerad praxis. Men det finns avsteg från den principen - både på den borgerliga och den socialdemokratiska sidan. Noterar att även LO på den nystartade webbsidan " Mitt Sverige " använder antalet sysselsatta för ..."

3 bloggar länkade till inlägget för mer än tre dagar sedan:

Det här med statistik

PUBLICERAT: 2012-04-06, kl: 14:04
"Statistik är ett viktigt verktyg för att förstå och överblicka hur det ser ut i samhället i stort. Men eftersom data kan delas upp och betraktas på ett oräkneligt antal sätt är det också ett politiskt verktyg, som kan användas för att missleda och måla ..."

Erkänna svaghet en styrka i sig

PUBLICERAT: 2012-04-05, kl: 07:45
"De två senaste dagarna har lett till utspel som kan tolkas som ett svaghetstecken i Alliansens agenda. Dock är detta något som egentligen är helt enligt skolboken. I takt med att Moderaterna förnyas och kraven på att Alliansen formulerar nya besked, ..."

FÖRÖDANDE FRIKTION?

PUBLICERAT: 2012-04-04, kl: 14:57
"Alliansbröderna och Allianssystrarna i Folkpartiet och Centern tror att det skulle bli lättare för unga att få jobb om de får 25% mindre i lön jämfört med nu. Våra vänner i Alliansen måste vara övertygade om att så är fallet, för annars skulle de inte ..."