De mest diskuterade blogginläggen just nu

Politiken måste vilja ta ansvar och våga ha visioner

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 09:15
"Politik är att vilja. Vilja att förändra och förbättra samhället, att vara med och bidra till att världen blir bättre. Politiska visioner och idéer är livsluften i det politiska arbetet. Utan visioner och en levande idedebatt riskerar politiken bli ..."

10 bloggar länkade till inlägget för mer än tre dagar sedan:

Politik är en förtroendebransch

PUBLICERAT: 2012-04-11, kl: 09:46
"De senaste opinionsmätningarna som presenterats är rena förtroendmätningar.Väljarna tar nu ställning till partiernas ambitioner och visioner ochresultatet vittnar om att det politiska landskapet är under reformering. Hurkommer regeringsalternativen se ..."

Enade vi ska stå

PUBLICERAT: 2012-04-09, kl: 12:01
"De fyra partisekreterarna för allianspartierna skriver i en gemensam debattartikel om det fortsatta arbetet inom Alliansen . Det är en intressant debattartikel som tar sin utgångspunkt i en gemensam utförd undersökning bland 1000 svenskar där de ..."

Alliansuppdraget är jobben och kvalitet i välfärden

PUBLICERAT: 2012-04-09, kl: 09:39
"Idag skriver Alliansens fyra partisekreterare på SvD Brännpunkt om att Väljarna vill se ett utvecklat allianssamarbete. Det är självklart att Alliansen gemensamt, men för respektive partis storlek, ska söka väljarnas förtroende pånytt i valet 2014. Den ..."

Man måste brinna för sina idéer

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 19:45
"Den som vill vinna människors förtroende måste brinna för sina idéer och visioner. För om man inte själv tror att idéerna spelar någon roll kan knappast övertyga någon annan om att just sina idéer är de rätta. Jag är övertygad om att politik spelar roll ..."

Man måste brinna för sina idéer

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 19:45
"Den som vill vinna människors förtroende måste brinna för sina idéer och visioner. För om man inte själv tror att idéerna spelar någon roll kan knappast övertyga någon annan om att just sina idéer är de rätta. Jag är övertygad om att politik spelar roll ..."

Arbetslöshetens metadiskussion

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 15:57
"Anders Borg fick i den lördagsintervju som han genomförde, stå till svars för svensk politiks största utmaning, om arbetslösheten. Det var i sig ett tema om varför arbetslösheten är högre nu än 2006. Flera förklaringar finns och det är klart att dessa ..."

Nu ska vänstersossar knipa käft

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 15:53
"Sverige är som bekant det land som sedan 1996 har liberaliserats snabbast i västvärlden . Det har inte handlat om en liberalism i bemärkelsen av att utöka våra politiska fri-och rättigheter. Nej, det har snarare handlat om en kamp för att knäcka den ..."

De långa knivarnas natt

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 15:43
"Peter Wolodarskis söndagskrönika är nog en av de mer skarpsinniga jag läst. Han lyckas fånga stora delar av det stämningsläge som råder inom socialdemokraterna nu. Stora delar. Men inte allt, och inte alla nyanser.Han har dock mer rätt än han anar när ..."

Hopplöshetens politik

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 15:41
"Den moderata politiken är allt mer en hopplöshetens politik. Massarbetslösheten har bitit sig fast och Borg kan inte komma ifrån det faktum att det som sades igår också gäller idag. Utanförskapet har ökat. Fjorton minuter in i klippet kan vi höra Anders ..."

Hopplöshetens politik

PUBLICERAT: 2012-04-08, kl: 15:41
"Den moderata politiken är allt mer en hopplöshetens politik. Massarbetslösheten har bitit sig fast och Borg kan inte komma ifrån det faktum att det som sades igår också gäller idag. Utanförskapet har ökat. Fjorton minuter in i klippet kan vi höra Anders ..."