De mest diskuterade blogginläggen just nu

Sverige röstar ja

PUBLICERAT: 2012-11-29, kl: 12:07
"WASHINGTON: Vid eftermiddagens omröstning i FN:s generalförsamling i New York om Palestina kommer Sverige att rösta ja till den resolution som tydligt stöder en tvåstatslösning och som ger Palestina status som observatörsstat utan medlemskap. Det är ett ..."

4 bloggar länkade till inlägget för mer än tre dagar sedan:

Jag kommer här att ly...

PUBLICERAT: 2012-12-09, kl: 22:20
"Jag kommer här att lyfta fram olika saker/nyheter som rör de senaste dagarnas/veckornas händelser och uttalanden. Både ur massmedial och politiskt intresse. De gemensamma nämnarna är Israel, Gaza, Palestina och Jerusalem. Till sist kommer jag att visa ..."

Sveriges svek mot Israel

PUBLICERAT: 2012-11-30, kl: 02:01
"Sverige svek Israel när de röstade ja till FN-resolutionen till att ge Palestina status som observatörsstat utan medlemskap. "Vid eftermiddagens omröstning i FN:s generalförsamling i New York om Palestina kommer Sverige att rösta ja till den resolution ..."

Palestinas väg uppåt i FN systemet och Sveriges ja till detta...

PUBLICERAT: 2012-11-29, kl: 16:14
"(Palestina ser ut att få det stöd, som krävs för att bli observatörsnation inte en dag för tidigt...) Jag kan med stor tillfredsställelse notera att Palestinas ansökan om att uppgradera sitt medlemskap i Förenta Nationerna kommer att bifallas senare i ..."

Sveriges ja ett steg i rätt riktning..

PUBLICERAT: 2012-11-29, kl: 14:18
"I dag den 29 november är det FNs dag för internationell solidaritet med det palestinska folket. Det känns därför bra att Palestinafrågan på riktigt är på den politiska dagordningen. Även om jag önskat att det handlade om att kräva ett slut på den ..."