De mest diskuterade blogginläggen just nu

Varför vill inte M stoppa jobbtrafficking?

PUBLICERAT: 2013-01-30, kl: 15:24
"Moderaterna har inga problem med att skumma arbetsgivare beter sig som feodalherrar. Det framgår när de avvisar TCOs förslag om förändringar av villkoren för migrantarbetare förhandskontroller av arbetsgivarens seriositet, med särskilda kontroller i ..."

4 bloggar länkade till inlägget för mer än tre dagar sedan:

Moderaterna och den svenska slavhandeln.

PUBLICERAT: 2013-01-31, kl: 15:31
"Varför vill inte M stoppa jobbtrafficking? « Röda Berget . Vill med detta inlägg bara länka till Röda Berget om Moderaternas hållning i frågan om jobbtrafficking. det är regelverken som skapar möjligheter för sådant som hände afrikanerna."

Jan Björklund har gett upp om den svenska skolan

PUBLICERAT: 2013-01-31, kl: 07:29
"Debatten om obligatoriskt gymnasium rullar vidare . Det har blivit två sidor i svensk politik rörande detta. Dels Jan Björklund, och hans anhängare, som säger nej, dels socialdemokraterna som nu driver på i frågan. I tv debatterar Ibrahim Baylan och Jan ..."

Om FAS 3 ett cyniskt sätt att gallra bort människor i "arbetslinjens" namn...

PUBLICERAT: 2013-01-30, kl: 17:33
"(FAS 3 en cynisk bortgallrings(m)askin, därför en "merit" att komma ur densamma...illustr: Robert Nyberg) Idag har det blivit faktiskt en hel del inlägg och det är därför att det finns ämnen som engagerar mig att skriva om, ett sådant ämne är den s k ..."

Alliansen måste agera för att bekämpa organiserad brottslighet

PUBLICERAT: 2013-01-30, kl: 17:10
"Det här är människohandel! Det har ju vid flera tillfällen framkommit att migrerande arbetare som anlänt till Sverige arbetar under avtals- och lagstridiga villkor. De fackliga organisationerna har därför föreslagit att lagstiftningen måste reformeras i ..."