De mest diskuterade blogginläggen just nu

OECD visar än en gång bristerna i den svenska skolan

PUBLICERAT: 2013-02-12, kl: 11:22
"Hur hänger skolresultatens nivå ihop med likvärdigheten i skolan? Måste länder välja mellan det ena eller det andra, alltså mellan att ha goda genomsnittliga skolresultat eller att ha små skillnader i resultat mellan elever? Nej, svarar OECD med emfas."

5 bloggar länkade till inlägget för mer än tre dagar sedan:

Drömmen om jämlikhet

PUBLICERAT: 2015-05-08, kl: 06:52
"I min femte ledare för ETC Göteborg det här året skriver jag om regeringens vårbudget, som som gynnar låginkomsttagare och kvinnor. Sverige har under lång tid gått mot ökad ojämlikhet. För att vända utvecklingen krävs större grepp. I mitten av april ..."

Därför är enigheten om skolan problematisk

PUBLICERAT: 2014-01-16, kl: 12:53
"Skolan har gått om arbetslösheten som väljarnas viktigaste fråga inför höstens riksdagsval. Både regeringen och oppositionen har på sistone gjort flera utspel för att visa handlingskraft efter de katastrofala svenska resultaten i den senaste ..."

Enigheten om skolan är bra, men viktiga frågor återstår

PUBLICERAT: 2014-01-16, kl: 12:53
"Skolan har gått om arbetslösheten som väljarnas viktigaste fråga inför höstens riksdagsval. Både regeringen och oppositionen har på sistone gjort flera utspel för att visa handlingskraft efter de katastrofala svenska resultaten i den senaste ..."

Den svenska skolan fortsätter att falla i PISA

PUBLICERAT: 2013-12-03, kl: 11:48
"Exakt kl 11 i dag hölls synkroniserade presskonferenser runtom i världen där resultaten från OECD:s senaste PISA-studie offentliggjordes. I korthet är PISA ett internationellt skoltest som genomförs vart tredje år. I den senaste studien (som ..."

Tankar efter ett samtal hos ABF

PUBLICERAT: 2013-09-05, kl: 20:59
"Härom kvällen lyssnade jag på ett samtal på temat Husby, Backa, Rosengård , arrangerat av ABF Göteborg . Som alla riktigt bra samtal satte det spår i mina tankar efteråt. Några saker vill jag dela med mig av här. Samtalet på ABF kretsade bland annat ..."

Inga vinnare på ett alltmer ojämlikt Vi och Dom Sverige...

PUBLICERAT: 2013-03-04, kl: 08:00
"(illustr: Robert Nyberg) Åter har det blivit måndag och mars månad fortskrider med allt ljusare dagar framför allt märks det om kvällarna, det töar dagtid och fryser på nattetid helt enkelt en vårvinter som sig bör i Ronneby. Men det är inte överallt ..."

Barn till rika föräldrar är helt enkelt smartare och mer ambitiösa? Eller hur var det nu?

PUBLICERAT: 2013-02-13, kl: 11:38
"Jag läste detta inlägg på Utredarnas blogg och känner att jag måste skriva kortfattat i punktform för att inte texten ska bli en enda lång svada av vanvettig ilska. 1. Att skolbarnens socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten vet vi . Att Sverige ..."

Att mötas av cynismen i Vi och Dom Sverige 2013, som utförsäkrad arbetslös eller sjuk...

PUBLICERAT: 2013-02-12, kl: 16:47
"(illustr: Robert Nyberg) Det är lätt att direkt kritisera de s k reformer som Alliansen har fattat beslut om däribland den s k jobb och utvecklingsgarantins FAS 3 och den sjuka sjukförsäkringen och detta ska man förstås göra för allt fler ..."

Framtidsstart och likvärdighetsgaranti är verktyg för att minska snedrekryteringen

PUBLICERAT: 2013-02-12, kl: 16:21
"Eva Nordmark, ordförande TCO, skriver i Studientliv det behövs reformer för att stärka skolan och minska snedrekryteringen till högre utbildning. Jag håller med och ger mina synpunkter på hur vi kan få en kunskapsskola som utjämnar livschanser för alla ..."