De mest diskuterade nyheterna i Norrköping

1 blogg länkade till nyheten för mer än tio dagar sedan:

Detta behöver S göra med vapenexporten

PUBLICERAT: 2012-04-09, kl: 16:51
"2011 gick över hälften av den svenska vapenexporten till icke-demokratier. Sedan alliansen bildade regering har vapenexporten till diktaturer ökat med 373 procent. Under 2000-talet har Sverige exporterat krigsmateriel till varannan diktatur i Nordafrika ..."

Fler nyheter som diskuteras mycket just nu i Norrköping: