De mest diskuterade nyheterna just nu

10 bloggar länkade till nyheten för mer än ett dygn sedan:

EU:s dataskydd - en soppa

PUBLICERAT: 2013-04-25, kl: 15:45
"EU håller på att ta fram en ny dataskyddsförordning. Det är en soppa. I Europaparlamentet är det huvudsakligen Amelia Andersdotters kontor som arbetar med detaljfrågorna, för Piratpartiets del. På Amelias blogg finns regelbundna uppdateringar. » Men i ..."

EU hotar offentlighetsprincipen

PUBLICERAT: 2012-12-27, kl: 08:09
"Vi lever i en tid då vissa fri- och rättigheter – som vuxit fram under hundratals år – är på väg att monteras ner. Den svenska offentlighetsprincipen är ett verktyg som är nära knutet så väl till friheter som tryckfriheten som till demokratins själva ..."

Den Sovande Regeringen – del III: Regeringen Mörkar sin Passivitet

PUBLICERAT: 2012-12-20, kl: 03:37
"Riksrevisionsverket kritiserar nu regeringen för att den mörkar väsentliga delar av sin (icke)politik i budgeten: ”Riksrevisionen har granskat om regeringens redovisning av finanspolitiken i budgetpropositionen för 2013 är transparent och tydlig."

I don’t even

PUBLICERAT: 2012-11-29, kl: 08:37
"Och nu föll den där sista delen av allt fint lull-lull när det gäller FRA-lagen av, jag är inte förvånad det minsta och jag pallar inte bry mig mer än att konstatera att Rosenbad till största delen består av ryggradslösa amöbor som glatt monterar ner ..."

I don’t even

PUBLICERAT: 2012-11-29, kl: 08:37
"Och nu föll den där sista delen av allt fint lull-lull när det gäller FRA-lagen av, jag är inte förvånad det minsta och jag pallar inte bry mig mer än att konstatera att Rosenbad till största delen består av ryggradslösa amöbor som glatt monterar ner ..."

Klyftan växer

PUBLICERAT: 2012-11-27, kl: 09:32
"Ingen pratar vackert om klyftor. Inga politiker förespråkar (verbalt!) större löneklyftor, och digitala klyftor (vissa stackare måste gå till biblioteket för att porrsurfa) betraktas (dvs.talas om) som ett stort ont. Men det finns en klyfta som bara ..."

Schlingmanns arv är slutna myndigheter

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 15:39
"Sedan 2009 har regeringen drivit igenom 69 ändringar av sekretesslagen. Var för sig kan ändringarna tyckas vara harmlösa, men de ritar en utmärkt bild av det vi ibland kallar de små stegens tyranni. Regeringskansliet är en de värsta syndarna."

Integritet snarare än anonymitet

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 10:54
"Svenska myndigheter är mindre transparenta , Anders R Olsson skrev boken Att stänga det öppna samhället om det. Samtidigt ställer det frågor om hur integriteten bör se ut, där kan boken Nothing to Hide av Daniel Solove rekommenderas. Har vi som Solove ..."

69 ändringar av sekretesslagen på tre år

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 09:56
"MÖRKARE . Offentlighetsprincipen är ganska simpel: alla dokument som produceras på landets myndighet kan begäras ut av allmänheten eller media. Sedan finns det undantagsfall, där man efter prövning kan sekretessbelägga dokument med hänvisning till ..."

Politikerföraktets orsaker

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 09:42
"Våra person- och inkomstuppgifter är offentliga handlingar som vem som helst kan ta del av, genom ett enkelt telefonsamtal till Skatteverket. Vår datortrafik avlyssnas, våra internetleverantörer tvingas spara våra mailkonversationer (en kostnad som i ..."