De mest diskuterade nyheterna just nu

8 bloggar länkade till nyheten för mer än ett dygn sedan:

Lussetåg utan Lucia?

PUBLICERAT: 2013-10-10, kl: 22:39
"Publicerad i Aftonbladet, i en version i papperstidningen och en annan på webben. Christer Sturmark från Humanisterna skrev en replik om det obehagliga med religion. Skolverket konstaterar på DN Debatt (25 november) att skolor absolut kan fira högtider ..."

Lussetåg utan Lucia?

PUBLICERAT: 2013-10-10, kl: 22:39
"Publicerad i Aftonbladet, i en version i papperstidningen och en annan på webben. Christer Sturmark från Humanisterna skrev en replik om det obehagliga med religion. Skolverket konstaterar på DN Debatt (25 november) att skolor absolut kan fira högtider ..."

God Jul utan Jesus

PUBLICERAT: 2012-12-23, kl: 18:55
"Traditionsenligt blir det så här års offentlig debatt om skolavslutningar i kyrkan. Skolverket sätter ner foten , vilket kritiseras hårt av Henrik Ehrenberg det kristna institutet Civitas som kräver lagändring . Skolverket får dock eldunderstöd från ..."

Förbjud skolverket under skoltid!

PUBLICERAT: 2012-11-27, kl: 21:54
"Egentligen är jag inte förvånad. Det här är ju bara ett ytterligare steg i Skolverkets fobiska syn på kristna/traditionella inslag. I ett svar från Skolverket riktad till Lars Väcklén (en bekant till mig) som ställt frågan om varför yoga med hinduisk ..."

Fel väg att gå

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 23:13
"Välkommen till FörkunnelseBloggen Bild från Facebook . Julen närmar sig och säkert som amen i kyrkan blossar debatten huruvida avslutning får hållas i skolan och vad som i så fall får ingå i avslutningen. Så här skrev Anna Ekström, skolverkets ..."

Hejda hyckleriet

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 14:28
"Det har uppstått en diskussion om skolor ska tillåtas fira högtider och skolavslutningar i kyrkor trots att det aldrig har varit förbjudet. Jag har hört de som trott att det varit förbjudet för skolor att fira skolavslutningen i kyrkan. Hur denna ..."

Vill skolan inte ha trygga och skötsamma människor?

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 13:46
"- Ska skolorna ha luciafirande utan Lucia också? frågar sig Henrik Ehrenberg i en debattartikel i Aftonbladet. Detta med anledning att skolorna inte får ha med Gud och Jesus i skolavslutningarna. Men jag tror inte att Ehrenberg behöver vara orolig. Det ..."

Är jultomten rumsrenare än Gud?

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 11:24
"Nu så här i advent och jultider matas vi med nyheter där kyrkan hur otroligt det nu låter, är samtalsämnet nummer ett, att hela svenska folket på något sätt deltar via sociala medior och diskuterar jul firandet? Jo det hela upprepas år efter år och är ..."

Dags för Skolverket att uppdatera sin värdegrund

PUBLICERAT: 2012-11-26, kl: 09:30
"Så här inför adventstid så har Skolverket gjort ett försök att tydliggöra sina riktlinjer för skolsamlingar i kyrkan. Skolverket ger sitt medgivande till sådana samlingar med förbehållet att det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. Det är ..."